Skóra, pH i produkty oczyszczające

Wartość pH skóry opisywana jest od dawna, jednak, mimo wszystko brak jest jednoznacznej wartości. Badania wielośrodowiskowe wskazują, że fizjologiczny poziom pH dla skóry przedramienia nie przekracza wartości – 5. W przypadku obrębu warstwy rogowej naskórka, wartość pH ulega z kolei wahaniu od poniżej 5 w przypadku warstwy zewnętrznej, do około wartości 7. Ten ostatni wskaźnik zauważono w strefie graniczącej z warstwą żywą naskórka.

Poziom pH w przypadku warstwy rogowej jest bardzo istotny. Jego zadaniem jest bowiem pełnienie co najmniej 3 funkcji naskórka. Należy tu wymienić, między innymi funkcję bariery ochronnej (przed drobnoustrojami), utrzymania ciągłości i integralności bariery oraz homeostazę przepuszczalności bariery naskórkowej.

więcej na http://www.theta-doradztwo.pl/oferta/kosmetyki