Kompletność rejestracji - ECHA dokona przeglądu

Izba Odwoławcza wydała decyzję wyjaśniającą obowiązek składania dokumentacji w kwestii rejestracji przez rejestrujących tę samą substancję jako wspólne przedłożenie danych. Wskazano zarazem na rolę, jaką pełni ECHA w egzekwowaniu tych zachowań. W myśl Rozporządzenia Wykonawczego Komisji – UE, 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 roku, od dnia 27 stycznia 2016 roku, nie

Więcej