Kompletność rejestracji - ECHA dokona przeglądu

Izba Odwoławcza wydała decyzję wyjaśniającą obowiązek składania dokumentacji w kwestii rejestracji przez rejestrujących tę samą substancję jako wspólne przedłożenie danych. Wskazano zarazem na rolę, jaką pełni ECHA w egzekwowaniu tych zachowań. W myśl Rozporządzenia Wykonawczego Komisji – UE, 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 roku, od dnia 27 stycznia 2016 roku, nie ma możliwości przedkładania dokumentacji rejestracyjnej w sposób indywidualny. Dotyczy to sytuacji, kiedy substancja ta została już zarejestrowana przez inne podmioty.

Tym samym podmioty, dokonujące rejestracji powinny sprawdzić poprawność dostarczonych informacji pod kątem ich zgodności. Dokonywane zgłoszenie powinno być zgodne z zasadą, która mówi o tym, że jedna substancja obejmowana jest jedną rejestracją. Brak zgodności będzie obligował do uzupełnienia i poprawienia informacji i danych, na co będzie wyznaczony czas.