Eksperyment rozpoczyna się w kropli

Postęp, który bardzo wielu zauważa, bardzo często związany jest z miniaturyzacją, która w wielu przypadkach wpływa na rosnącą przepustowość. Efektem tego jest możliwość dokonywania większej ilości pomiarów w tym samym czasie, przy zachowaniu takiej samej wydajności. Jest to bardzo istotne, gdy mamy ograniczoną objętość w badaniu. Efekty tego są dostrzegalne chociażby w sytuacji, kiedy eksperyment może odbywać się w całości na pojedynczej komórce bądź wyselekcjonowanych cząsteczkach.

Mikrociecze oraz nauki z nimi związane - to współcześnie szereg obszarów, między innymi z zakresu chemii, fizyki, biotechnologii, jak i nanotechnologii. Bierny oraz aktywny przepływ cieczy oparty jest na specjalnie skonstruowanych układach, co powoduje, że znacznie różnią się one od tych występujących w tradycyjnej skali.

Współczesne badania, które wykorzystują sieci mikroprzepływowe, pozwalają dokładniej charakteryzować zachowania cieczy. W zależności między innymi od układu, jego skomplikowania oraz cieczy, można zauważyć zróżnicowaną charakterystykę. Poznanie takiego układu i jego hydrodynamiki, pozwala na skonstruowanie doświadczenia odnoszącego się do pojedynczej kropli.