Chemiczne preparaty dezynfekcyjne - normy

Do produktów o charakterze biobójczym zalicza się również preparaty dezynfekcyjne. To, jak rozróżniane są poszczególne grupy, określone jest w ustawach oraz rozporządzeniach.

Substancje, których celem jest chirurgiczna bądź higieniczna dezynfekcja między innymi rąk, powierzchni o charakterze publicznym, jak sale szkolne, przedszkola, szkoły, jak również miejsca pozwalające na przygotowanie żywności, hodowlę zwierząt - zalicza się do grupy produktów biobójczych. Kwestie związane z warunkami dopuszczenia do obrotu takich produktów są regulowane przez ustawę z dnia 9 października 2015 roku o produktach biobójczych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 528.2012 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie udostępnienia na rynku i stosowania produktów biobójczych. Wśród kryteriów dopuszczających tego rodzaju preparaty biobójcze do obrotu, staje się potwierdzenie dotyczące skuteczności w zakresie, który został zadeklarowany.