Branża chemiczna a rynek gazu

Szczególnie dziś bardzo ważne jest odpowiednie dostosowanie swojej działalności w obrębie podaży oraz popytu gazu. Duży wpływ na ten fakt ma zauważalna liberalizacja. Taki stan, pomimo tego, że długo do niego dążono, z punktu widzenia branży chemicznej jest bardzo atrakcyjny. Pod tym względem branża ta odpowiada za około 20% krajowego zużycia surowca, jakim jest gaz, dlatego można ją zaliczyć do jednego z największych odbiorców. Nie bez znaczenia jest również podejrzenie, że zapotrzebowanie na ten surowiec będzie rosło również w przyszłych latach. Gaz staje się tym samym jednym z bardziej popularnych surowców. Inne warte zauważenia to między innymi ropa naftowa oraz węgiel. Prognozy te dotyczą również i naszego kraju.