Maski i filtry do profesjonalnych prac

Tak jak każdego roku, również i obecnie powraca znany temat zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu. Tym samym zwykli obywatele ponownie zaczynają korzystać z rozmaitych maseczek, które mają za zadanie chronić drogi oddechowe. Choć zazwyczaj są to najzwyklejsze białe, jednorazowe maseczki, to i tak pozwalają na względną ochronę. Podobne rozwiązania widać r&oacu

Więcej

Kosmetyki i ich konserwanty

Produkt, szczególnie kosmetyczny, powinien cechować się rozmaitymi cechami. Obok osobistych upodobań, warto jednak zwrócić uwagę na jego właściwości bardziej obiektywnie. Wśród nich można z duża pewnością wymienić między innymi skuteczność działania. Dodatkowo bardzo istotna staje się dziś również czystość mikrobiologiczna, stabilność fizykoc

Więcej

Rola ochrony w działaniu firmy

Pod wieloma względami należy uważać na własną skórę i jej należyta ochronę. Pomimo tego, że stanowi ona swoista barierę dla rozmaitych drobnoustrojów i chroni nas przed uszkodzeniami to jest ona dosyć wrażliwa. Zadrapania, otarcia i inne podobne jej naruszenia stwarzają bardzo dobre warunki do tego by drobnoustroje i inne zarazki wdarły się do organizmu. Z uwagi na

Więcej

Przyłbice - dodatki do kasków

Wyposażenie pracowników w specjalne kaski budowlane, lub bardziej poprawnie w hełmy ochronne to bardzo ważny element wielu miejsc pracy. Czasami tylko pojawia się problem, w sytuacji, kiedy należy wyposażyć załogę w inne zabezpieczenia, chroniące między innymi wzrok. Tradycyjne okulary lub gogle ni

Więcej

Bezpieczne dłonie to precyzja i komfort pracy

Urazy są bardzo powszechne w wielu zawodach. Różni je najczęściej ich charakter, który może mieć najczęściej charakter mechanizmy lub chemiczny. Powstają one od uderzenia, cięcia, zmiażdżenia lub oparzeń, w tym i na skutek działania kwasów. Należy jednocześnie zauważyć, że wpływ niskich i wysokich temperatur również mogą uszkodzić ciało a tym

Więcej

Kompletność rejestracji - ECHA dokona przeglądu

Izba Odwoławcza wydała decyzję wyjaśniającą obowiązek składania dokumentacji w kwestii rejestracji przez rejestrujących tę samą substancję jako wspólne przedłożenie danych. Wskazano zarazem na rolę, jaką pełni ECHA w egzekwowaniu tych zachowań. W myśl Rozporządzenia Wykonawczego Komisji – UE, 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 roku, od dnia 27 stycznia 2016 roku, nie

Więcej

Branża chemiczna a rynek gazu

Szczególnie dziś bardzo ważne jest odpowiednie dostosowanie swojej działalności w obrębie podaży oraz popytu gazu. Duży wpływ na ten fakt ma zauważalna liberalizacja. Taki stan, pomimo tego, że długo do niego dążono, z punktu widzenia branży chemicznej jest bardzo atrakcyjny. Pod tym względem branża ta odpowiada za około 20% krajowego zużycia surowca, jakim jest gaz, dl

Więcej

Zmywarki do naczyń coraz skuteczniejsze?

Zmywanie naczyń nie dla wszystkich jest przyjemnym zajęciem, dlatego znacznym ułatwieniem stały się zmywarki do naczyń, które mają zastosowanie w gospodarstwach domowych oraz przemysłowych, jak również i wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. Zauważalny postęp w tej dziedzinie jest więc nie tylko niezbędny, ale i oczekiwany z punktu widzenia skuteczności. Obecnie co

Więcej

Substancje czynne - przegląd

Komitet do spraw Produktów Biobójczych na piętnastym posiedzeniu przyjął opinię dotyczącą zatwierdzenia 6 substancji o charakterze czynnym. Dotyczy to, między innymi stosowania ich w produktach o charakterze biobójczym w odpowiednich grupach produktowych. Opinie były pozytywne, dlatego w najbliższym czasie można się spodziewać rozporządzeń, które będą

Więcej

Eksperyment rozpoczyna się w kropli

Postęp, który bardzo wielu zauważa, bardzo często związany jest z miniaturyzacją, która w wielu przypadkach wpływa na rosnącą przepustowość. Efektem tego jest możliwość dokonywania większej ilości pomiarów w tym samym czasie, przy zachowaniu takiej samej wydajności. Jest to bardzo istotne, gdy mamy ograniczoną objętość w badaniu. Efekty tego są dostrzeg

Więcej

Chemiczne preparaty dezynfekcyjne - normy

Do produktów o charakterze biobójczym zalicza się również preparaty dezynfekcyjne. To, jak rozróżniane są poszczególne grupy, określone jest w ustawach oraz rozporządzeniach.

Substancje, których celem jest chirurgiczna bądź higieniczna dezynfekcja między innymi rąk, powierzchni o charakterze publicznym, jak sale szkolne, przedszkola,

Więcej

Skóra, pH i produkty oczyszczające

Wartość pH skóry opisywana jest od dawna, jednak, mimo wszystko brak jest jednoznacznej wartości. Badania wielośrodowiskowe wskazują, że fizjologiczny poziom pH dla skóry przedramienia nie przekracza wartości – 5. W przypadku obrębu warstwy rogowej naskórka, wartość pH ulega z kolei wahaniu od poniżej 5 w przypadku warstwy zewnętrznej, do około wartości

Więcej